Yr Athro Eleri Pryse


Mae Eleri Pryse yn Athro Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn gyfrifol am gydlynu'r addysgu cyfrwng Cymraeg yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg. Enillodd radd dosbarth cyntaf Prifysgol Cymru a doethuriaeth am ymchwil i strwythurau bychain yn yr ïonosffer (atmosffer trydanol). Ym mlynyddoedd cynnar ei gyrfa, astudiodd fflachennau ionosfferig ar signalau radio o loerennau. Arloesodd ddulliau tomograffig o "dynnu llun" yr atmosffer trydanol, a defnyddiodd y dechneg yn eang yn ardal pegwn y gogledd a'r gylchfa awroraidd. Defnyddiodd y delweddau mewn archwiliadau ar ledredau uchel gan eu cymharu ag arsylwadau arbrofion y gymuned wyddonol ryngwladol, yn cynnwys systemau radar EISCAT/ESR a CUTLASS, camerâu optegol a mesuriadau gronynnau gan loerennau.