Dr Prysor Williams


Mae Prysor yn Ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd mewn Gwyddorau'r Amgylchedd yn 2003 ac yna cyflawnodd ei ddoethuriaeth mewn Microbioleg Amgylcheddol yn 2006, lle bu'n astudio goroesiad y pathogen E. coli O157 yn yr amgylchedd. Bellach, mae ei ddiddordebau ymchwil yn croesi ystod o bynciau yn ymwneud â'r amgylchedd ac amaethyddiaeth. Mae wedi derbyn arian ymchwil gan ddiwydiant, yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Defra a'r cynghorau ymchwil. Mae'n credu'n gryf mewn pwysigrwydd cyfathrebu ymchwil i'r cyhoedd.