Yr Athro Rhys Jones


Mae Rhys Jones yn Athro mewn Daearyddiaeth Wleidyddol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n arbenigwr ar ddaearyddiaeth y wladwriaeth, cenedlaetholdeb a dinasyddiaeth ac mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y themâu hyn.  Ar hyn o bryd, mae’n ceisio cwblhau prosiect sy’n archwilio twf y syniadaeth o dadofalaeth feddal (soft paternalism) o fewn y wladwriaeth. Ariannwyd ei waith ymchwil gan yr AHRC, yr ESRC, Ymddiriedolaeth Leverhulme a’r Academi Brydeinig.  Y tu hwnt i fyd ymchwil treulia ei amser yn darlithio ar Ddaearyddiaeth Ddynol (yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg) ac mae hefyd yn Ddirprwy Ddeon Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth.