Yr Athro Carwyn Jones


Mae'r Athro Carwyn Jones yn Brif Ddarlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn Athro mewn Moeseg Chwaraeon yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae ganddo ddiddordeb ym mhob agwedd foesegol ar chwaraeon ac addysg gorfforol. Mae wedi golygu The Ethics of Sports Coaching Philosophy of Sport: International Perspectives ac yn olygydd cynorthwyol y cylchgrawn academaidd Sports, Ethics and Philosophy. Mae’n gyn-lywydd yr International Association for the Philosophy of Sport ac yn aelod o’r British Philosophy of Sport Association. Mae’n feiciwr mynydd ac yn gefnogwr brwd o dîm pêl droed Lerpwl a thîm rygbi Cymru.