Dr Noel A. Davies


Mae Noel A. Davies yn weinidog gyda'r Annibynwyr. Graddiodd mewn Cemeg ym Mangor ac mewn Diwinyddiaeth yn Rhydychen. Rhwng 1977 ac 1990 bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Eglwysi Cymru a Chomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol, yna bu'n Ysgrifennydd Cyffredinol Cytûn. Enillodd ei ddoethuriaeth yn 1998 am draethawd ar hanes y Mudiad Ecwmenaidd yng Nghymru a bu'n ddarlithydd cysylltiedig ym Mhrifysgol Caerdydd, yng Ngholeg y Drindod a'r Brifysgol Agored cyn cael ei benodi'n gydlynydd hyfforddi Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a Choleg yr Annibynwyr Cymraeg yn 2005. Er wedi ymddeol, y mae ar hyn o bryd yn cydweithio â Hefin Jones ar gyfrol Gymraeg ar Gristnogaeth a Gwyddoniaeth.