Yr Athro David Evans


Mae David Evans yn fathemategydd pur sydd â diddordeb arbennig mewn cymwysiadau a chysylltiadau gyda ffiseg fathemategol a damcaniaethol.

Fe'i penodwyd i amryw o swyddi ôlddoethurol yn Nulyn, Oslo, Copenhagen a Heidelberg, swyddi parhaol yn Warwick, Abertawe a Chaerdydd, a bu'n ddarlithydd ymweld yn Tokyo a Canberra ymysg eraill. Mae wedi arwain amryw o Rwydweithiau Ewropeaidd, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio â chydweithwyr yn Awstralia, Japan a Chanada. Mae ganddo docyn tymor Parc y Scarlets.