Dr Hefin Jones


Mae Hefin Jones yn ymchwilydd a darlithydd ym maes ecoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Graddiodd mewn Sŵoleg o Goleg y Brenin, Prifysgol Llundain ac ar ôl gorffen ei ddoethuriaeth yng Ngholeg Imperial mewn deinameg poblogaethau trychfilod, bu’n gweithio am dair blynedd i'r Cyngor Ymchwil Amaeth yn Wellesbourne. Rhwng 2000-2011 bu’n un o uwch-swyddogion y Gymdeithas Ecolegol Brydeinig ac yn aelod o Fwrdd Sefydliad Gwyddonol Ewrop. Yn 2011 daeth yn Ddeon cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'n awdur dros 250 o erthyglau yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac yn Olygydd Global Change Ecology ac Agricultural and Forest Entomology.