Is-olygydd yn derbyn Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Is-olygydd yn derbyn Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan

Mae is-olygydd Gwerddon wedi derbyn Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan.

Cyflwynwyd y wobr i Dr Hywel Meilyr Griffiths, ddarlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Daearyddiaeth Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth, yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg ym Mangor nos Fercher 3 Mawrth.

Mae'r wobr flynyddol yn cael ei chyflwyno i unigolyn o dan 40 oed sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol ym maes gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Hywel yw is-olygydd Gwerddon ers 2013. Derbyniodd ei ddoethuriaeth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am waith ar gyfraddau erydiad a gwaddodiad ar afonydd Cymru. Ymunodd â staff yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn 2009, lle y mae’n darlithio ar Geomorffoleg, Hydroleg a Dulliau Maes. 

“Mae hi’n bleser ac yn anrhydedd cael derbyn y wobr hon er cof am Eilir,” meddai Hywel. “Dwi’n ddiolchgar iawn i fy nghyd-weithwyr yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth ac yn Gwerddon a'r Coleg Cymraeg am bob cefnogaeth.”

Yn ogystal â bod yn wyddonydd, mae Hywel yn fardd, yn awdur, ac yn mwynhau cymryd rhan mewn talyrnau ac ymrysonau. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2008, a chyrhaeddodd ei gyfrol gyntaf o gerddi restr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2010.

Sefydlodd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol y wobr hon yn 2014 er cof am Dr Eilir Hedd Morgan, a laddwyd mewn damwain yn 2013. Yr oedd Eilir yn ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor dan nawdd y Coleg.