Rhifyn arbennig rhithiol newydd

Rhifyn arbennig rhithiol newydd

Dydd Gwyl Dewi hapus i ddarllenwyr Gwerddon!

I nodi gŵyl ein nawddsant rydym yn parhau gyda’r traddodiad a gychwynwyd y llynedd o gyhoeddi rhifyn arbennig rhithiol sydd yn dwyn ynghyd erthyglau mewn maes penodol a gyhoeddwyd yn Gwerddon ers ei sefydlu dros ddegawd yn ôl.

Yn dilyn y rhifyn arbennig rhithiol ar gerddoriaeth y llynedd, tro daearyddiaeth a’r gwyddorau amgylcheddol yw hi eleni, gyda deg erthygl amrywiol iawn o ran pynciau yn cael eu casglu ynghyd gyda rhagair newydd gan yr Athro Rhys Jones o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth ac aelod o Fwrdd Golygyddol Gwerddon. Mae’r rhifyn yn nodi canmlwyddiant yr Adran yn Aberystwyth ond hefyd yn dystiolaeth o fywiogrwydd ac amrywiaeth y pwnc ar draws Cymru heddiw. Gobeithio y cewch chi hwyl yn pori drwy’r erthyglau sydd yn amrywio o ddaearyddiaeth wleidyddol i geocemeg, a gobeithio y bydd y rhifyn yn adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr daearyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn arbennig rhithiol.