Mae Gwerddon yn ddeg oed!

Mae Gwerddon yn ddeg oed!

Bydd digwyddiad i ddathlu pen-blwydd Gwerddon yn ddeg oed yn cael ei gynnal ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Mae gwahoddiad i bawb ymuno â ni i nodi'r achlysur arbennig hwn.

Bydd rhifyn arbennig o Gwerddon yn cael ei lansio a fydd yn cynnwys erthyglau gan saith o academyddion amlycaf Cymru a diwyg newydd sbon. 

Byddwn hefyd yn cyflwyno Gwobr Gwerddon mewn cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd rhwng 2015-17.

Bydd Arwel Lloyd, Gildas, yn darparu adloniant a bydd cyfle am sgwrs a thamaid o gacen ben-blwydd.

Mae croeso cynnes i bawb - yn enwedig cyfranwyr, arfarnwyr a chyfeillion Gwerddon.

Dewch am sgwrs a thamaid o gacen ben-blwydd am 3:30 ddydd Mawrth 8 Awst ar stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.