Ffrwd

Llun Mawr

Beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, mae gan #ffrwd ddiddordeb!

Amcan #ffrwd yw bod yn ofod bywiog ar gyfer y byd ymchwil Cymraeg! Felly beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, os oes gen ti

  • newyddion am ffrwyth dy waith ymchwil neu ganlyniad arloesol 
  • fanylion am ddigwyddiad ymchwil i’w hyrwyddo (boed yn ddarlith, yn gynhadledd neu’n seminar) 
  • neu unrhyw fath o wybodaeth yn ymwneud â’r byd ymchwil cyfrwng Cymraeg, cysyllta!

Ein cyfeiriad e-bost yw gwybodaeth@gwerddon.org neu gellir gyrru neges i ni @Gwerddon.  Caiff #ffrwd ei ddiweddaru’n gyson felly cofia ymweld bob dydd i weld be sy’n digwydd yn y byd ymchwil Cymraeg. 

   

#ffrwd yw dy ofod #ymchwil di!


Digwyddiadau

Cynhadledd Ymchwil 2017

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyhoeddi galwad am bapurau ar gyfer Cynhadledd Ymchwil 2017.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

​Digwyddiadau
Newyddion

Cyhoeddi rhifyn newydd o Gwerddon

Mae rhifyn 23 o Gwerddon wedi cael ei gyhoeddi, bron union ddeng mlynedd wedi i’r rhifyn cyntaf ymddangos.

Gwerddon yw cyfnodolyn ymchwil amlddisgyblaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ers i’r rhifyn cyntaf gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2007, mae Gwerddon wedi rhoi llwyfan i 82 o erthyglau academaidd Cymraeg gwreiddiol ar draws pynciau o bob math – o ffiseg yr Haul i hanes cerddoriaeth bop Gymraeg.

Yn unol â’r arfer, mae rhifyn 23 yn llawn ymchwil ar lu o bynciau gwahanol. Mae ynddo erthyglau ar dechnoleg cyfieithu, cerddoriaeth a dementia, hanes perthynas yr Eglwys Gatholig ac Iddewon, a Morgan John Rhys.

Ben Screen, myfyriwr ymchwil dan nawdd y Coleg Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, yw awdur yr erthygl gyntaf. Mae’n archwilio’r berthynas rhwng Cofion Cyfieithu a’r broses o gyfieithu sydd ar waith yng Nghymru. Trafod dylanwad canu ar y cof ymysg pobl sydd â dementia y mae Nia Davies Williams yn ei erthygl hi.

Mae erthyglau Gareth Evans-Jones o Brifysgol Bangor a Cynan Llwyd o Brifysgol Caerdydd yn mentro i feysydd tra gwahanol. Effaith perthynas deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys Gatholig ac Iddewon sydd dan sylw gan Gareth Evans-Jones, tra bo Cynan Llwyd yn ymdrin â Williams Pantycelyn a Morgan John Rhys yng nghyd-destun eu hagweddau goleuedig tuag at gaethwasiaeth, y Chwyldro Ffrengig ac America.

Ers 2014, golygydd Gwerddon yw Dr Anwen Jones, Pennaeth Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth. Yr is-olygydd yw Dr Hywel Griffiths, Uwch-ddarlithydd yn Sefydliad Daearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth.

Bydd rhifyn 24 yn rifyn arbennig i nodi achlysur dengmlwyddiant Gwerddon. Fe’i cyhoeddir yn Eisteddfod Genedlaethol 2017.

​Newyddion