Ffrwd

Llun Mawr

Beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, mae gan #ffrwd ddiddordeb!

Amcan #ffrwd yw bod yn ofod bywiog ar gyfer y byd ymchwil Cymraeg! Felly beth bynnag yw dy bwnc ymchwil, os oes gen ti

  • newyddion am ffrwyth dy waith ymchwil neu ganlyniad arloesol 
  • fanylion am ddigwyddiad ymchwil i’w hyrwyddo (boed yn ddarlith, yn gynhadledd neu’n seminar) 
  • neu unrhyw fath o wybodaeth yn ymwneud â’r byd ymchwil cyfrwng Cymraeg, cysyllta!

Ein cyfeiriad e-bost yw gwybodaeth@gwerddon.org neu gellir gyrru neges i ni @Gwerddon.  Caiff #ffrwd ei ddiweddaru’n gyson felly cofia ymweld bob dydd i weld be sy’n digwydd yn y byd ymchwil Cymraeg.

 

#ffrwd yw dy ofod #ymchwil di!


Digwyddiadau

Rhaglenni Hyfforddi

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnal dwy raglen hyfforddiant ar gyfer ymchwilwyr a staff.

Y Rhaglen Sgiliau Ymchwil yw'r unig raglen hyfforddiant ymchwil ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ac academyddion gyrfa gynnar a geir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynhelir sesiynau drwy gydol y flwyddyn academaidd ac maent yn agored i unrhywun sydd yn ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Mae'r Rhaglen Datblygiad Staff yn gyfres o weithgareddau hyfforddiant misol ar gyfer darlithwyr, boed yn staff newydd neu'n staff profiadol, sy'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r hyfforddiant yn agored i bawb o unrhyw sefydliad addysg uwch, ac yn fodd i bobl rannu profiadau wrth iddynt feithrin arferion academaidd da a datblygu eu sgiliau addysgu. Cliciwch yma am fanylion pellach.

​Digwyddiadau
Newyddion

Rhifyn arbennig rhithiol newydd

Dydd Gwyl Dewi hapus i ddarllenwyr Gwerddon!

I nodi gŵyl ein nawddsant rydym yn parhau gyda’r traddodiad a gychwynwyd y llynedd o gyhoeddi rhifyn arbennig rhithiol sydd yn dwyn ynghyd erthyglau mewn maes penodol a gyhoeddwyd yn Gwerddon ers ei sefydlu dros ddegawd yn ôl.

Yn dilyn y rhifyn arbennig rhithiol ar gerddoriaeth y llynedd, tro daearyddiaeth a’r gwyddorau amgylcheddol yw hi eleni, gyda deg erthygl amrywiol iawn o ran pynciau yn cael eu casglu ynghyd gyda rhagair newydd gan yr Athro Rhys Jones o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth ac aelod o Fwrdd Golygyddol Gwerddon. Mae’r rhifyn yn nodi canmlwyddiant yr Adran yn Aberystwyth ond hefyd yn dystiolaeth o fywiogrwydd ac amrywiaeth y pwnc ar draws Cymru heddiw. Gobeithio y cewch chi hwyl yn pori drwy’r erthyglau sydd yn amrywio o ddaearyddiaeth wleidyddol i geocemeg, a gobeithio y bydd y rhifyn yn adnodd gwerthfawr i fyfyrwyr daearyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Cliciwch yma i ddarllen y rhifyn arbennig rhithiol.

​Newyddion